برگزاری سومین جلسه و نشست تخصصی با موضوع دوره‌های آموزشی انجمن در تاریخ 99/06/29 با حضور جناب مهندس معتضدی

سومین